Sekretariát ČSH

zajišťuje činnost Českého svazu házené v období mezi jednáními výkonného výboru Českého svazu házené. Zároveň je útvarem, který zajišťuje administrativní chod všech odborných komisí, řízení soutěží ČSH, vedení včech ekonomických agend, vede evidenci členů a klubů. Sekretariát je umístěn v sídle Českého svazu házené, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6- Břevnov (oficiální e-mail: csh@cstv.cz, oficiální telefonní číslo: 220 513 280, oficiální faxové číslo 233 355 339).


Stanislav Svoboda

Funkce: generální sekretář a vedoucí soutěžního úseku
Činnost: kompletní řízení soutěží ČSH, sekretářské práce pro činnost soutěžní komise, komise rozhodčích, disciplinární subkomise, subkomise delegátů, vedení sekretariátu, sekretářské práce pro legislativní komisi.
e-mail:
souteze.hazena@cstv.cz
tel.: 220 513 280,   fax: 220 511 024

Romana Hrubá
Funkce: referent soutěžního úseku
Činnost: administrativní práce při řízení soutěží, vedení matriční agendy
e-mail:
souteze.hazena@cstv.cz
tel.: 220 513 280,   fax: 220 511 024

Marcela Železňáková
Funkce: organizačně ekonomický referent
Činnost: vedení ekonomické agendy svazu, organizační zajištění akcí na území ČR s výjimkou reprezentace, sekretářské práce pro ekonomickou komisi, trenersko-metodickou komisi, komisi mládeže, Výkonný výbor ČSH, Radu ČSH a předsedu ČSH.
e-mail:
csh@cstv.cz
tel.: 233 017 420,   fax.: 233 355 339

Mgr. Dagmar Šarochová
Funkce: mezinárodní sekretář
Činnost: organizační zajištění mezinárodních akcí pořádaných ČSH na území České republiky a organizační zajištění účasti reprezentačních družstev a zástupců ČSH v zahraničí.
e-mail:
czechhandball@cstv.cz
tel.: 220 513 280,   fax.: 233 355 339

Mgr. Jiří Tkadlec
Funkce: svazový trenér
Činnost: koordinace činnosti reprezentačních celků, spolupráce při zajištění akcí reprezentačních celků na území České republiky i v zahraničí, koordinace a kontrola činnosti sportovních center a sportovních tříd, sekretářské práce pro reprezentační komisi a komisi talentované mládeže
e-mail:
hazena@cstv.cz
tel.: 220 513 280,   fax.: 233 355 339

Bílek Ondřej  
Funkce: sekretář mládeže
činnost: správa a organizace projektů mládeže, organizace akcí trenérsko-metodické komise 
e-mail:
mladez@chf.cz
tel.: 220 513 280,   fax.: 220 511 024

Sekretariát zároveň zajišťuje evidenci členské základny, evidenci klubů, evidenci hráčských smluv. Vzhledem k efektivitě jeho činnosti a zajištění dalších funkcí sekretariátu je třeba výše zmíněné činnosti vyřizovat v úředních hodinách.

 

 

Úterý

 

8.00 - 15.00

Středa

 

8.00 - 15.00

Pátek

 

8.00 - 14.00