Předseda Českého svazu házené

je statutárním orgánem svazu, zastupuje svaz a jedná jeho jménem. Předseda Českého svazu házené je zároveň předsedou Výkonného výboru a Rady Českého svazu házené, jejichž jednání svolává a zpravidla je i řídí. Volební období předsedy Českého svazu házené je čtyřleté.

Ing, Jaroslav Chvalný

Předsedou Českého svazu házené byl Konferencí ČSH dne 25.6.2005 zvolen Ing. Jaroslav Chvalný, nar. 13.5.1962 v Praze.

Členem Českého svazu házené je od roku 1970 a je členem TJ Dukla Praha. Od roku 1979 pracoval jako trenér mládeže.Od roku 1996 byl funkcionářem Pražského svazu házené a od roku 2000 předsedou až do svého zvolení za předsedu Českého svazu házené v roce 2001. V roce 2005 zahájil své druhé funkční období.

Historie funkce předsedy Českého svazu házené:

1968 – 1969       Jaroslav Hlavatý
1969 – 1970       Jaroslav Hedeja
1970 – 1977       Jaroslav Velíšek
1977 – 1988       Vladislav Fleismann
1988 – 2001       Jaroslav Gattermayer
od roku 2001      Jaroslav Chvalný